1- هزینه ارسال مقالات

ثبت نام و مقاله اول      150هزار تومان 

مقاله دوم                    100 هزار نومان

درخواست گواهی شرکت در همایش برای تمامی شرکت کنندگان 40 هزار تومان 

درخواست گواهی شرکت در همایش برای  دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی اباد کتول 30 هزار تومان 

به ازای هر مقاله ؛ یک عدد گواهینامه همایش به نام تمامی نویسندگان ؛ یک عدد سی دی مجموعه مقالات  اهدا خواهد شد

 

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.