دکتر سیدحسن سیدرضائی

استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی

 

رئیس همایش

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

 

دکتر پرویز سعیدی

دانشيار گروه حسابداری و مالی

دبیر علمی همایش

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دکتر مریم بخارائیان

استادیار گروه حسابداری و مالی

مدیر اجرایی همایش

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

 

مهندس مهدی طهرانی پور

رئیس فناوری اطلاعات و رایانه

پشتیبان مجازی

-

 

دکتر محمود سلطانی

 

دبیرخانه همایش ها

 

مسئول هماهنگی ها

-

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.