در طول سال های اخیر حسابداری و امور مالی شرکتها تحول جدی داشته است. این حوزه های مطالعاتی از جمله مهمترین ضروریات اقتصاد کشورهای جهان بالاخص ایران است. حسابداری و رو شهای تامین مالی و سرمایه گذاری از مفاهیمی هستند که در پیشرفت و توسعه کشورها نقش اساسی ایفا می کنند. ایجاد چنین نگاهی به هم افزایی و هم اندیشی نیاز دارد، که یکی از بهترین ابزار تحقق آن برگزاری همایش های علمی است، که به عنوان موتور محرک تحولات فناورانه به شمار می رود. امروزه همایش های علمی و آکادمیک، تجلی تلاش یک جامعه علمی برای برقراری ارتباط میان اعضای دانشگاهی و مدیران صنایع مختلف در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و در نهایت کمک به رشد دانش است .
بنابر این باگذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روش های حسابداری و امور مالی برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است و دانش حسابداری و مالی با سرعت زیادی به منظور جوابگویی به نیازهای انسان در مسیر تکامل و پویایی هر چه بیشتر قرار گرفته است. از انجائیكه رشته های حسابداری و مالی در ایران بعنوان یکی از پر جمعیت ترین رشته های دانشگاه ی ایران محسوب مي گردد،ضرورت برنامه ریزی برا ی حضور در دورههای آموزشی، برگزاری همایش ها ی حرفه ای در جهت دانش افزایي و پاسخگویي حرفه ای بیش از سایر رشته ها احساس می شود .
از این رو دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه ازاد اسلامي واحد علي آباد كتول با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگا ه ها، دانشجویان و انجمن های علمی و حرفه ا ی حسابدار ی ایران جهت یافتن و ارائه را ه حلی جهت برطرف کردن مشکلات موجود در حوزه های مالی، حسابداری و مالیات در روز 30 بهمن 1399 ، اولین همایش ملی حسابداری ایران ر ا با عنوان "رویكرد هاي نوین در حسابداري و امور مالي " برنامه ریزی نمود ه است.
کمیته برگزاری کنفرانس ا ز کلیه پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان و علاقمندان در
رشته های مختلف مالی و حسابداری دعوت مینماید مقالات خود ر ا که حاوی آخرین یافت ههای علمی در زمینه های موضوعی همایش است ر ا از طریق سایت همایش به سامانه دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند

باتشکر

دبیر همایش

                                                                

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.