محورهای همایش: 

 

بخش حسابداری

بخش امور مالی

-         حسابداری مدیریت(مفاهیم، مباحث نوین)

-         بازارهای مالی

-         حسابداری فرصتها و چالشها

-         جهش تولید/ اقتصاد مقاومتی در دوران کرونا

-         آموزش حسابداری

-         تامین مالی و جهش تولید/ اقتصاد مقاومتی

-         روش شناسی علمی در حسابداری

-         روش های تامین مالی نوین

-         حسابداری بهای تمام شده

-         ساختار مالی

-         گزارشگری مالی

-         حاکمیت شرکتی

-         حسابرسی و تحولات آن

-         سرمایه گذاری

-         سیستم های اطلاعات حسابداری

-         سرمایه فکری

-         موازنه بین استقلال و اشتغال حسابداران و حسابرسان

-         ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه در شرایط کرونا

-         اخلاق و حسابداری

-         مدیریت ریسک مالی و مفاهیم مرتبط با آن

-         مطالعات رفتاری در حسابداری  و مالی

-         سرمایه گذاری مخاطره پذیر

-         کارافرینی و حسابداری

-         بحران مالی

-         استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی

-         امور مالی شخصی و شرکتی و بنگاههای دولتی

-         حساب سازی و جرایم مربوط

-         مباحث حوزه ریاضیات مالی

-         حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

-         حقوق مالی

-         سایر موضوعات مرتبط

-         سایر موضوعات مرتبط

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.